Inlichtingen over de school

naam GO! Basisschool Groenheuvel_/ De Kleine Kunstgalerij Kortrijk
adres Groenweg 12
8510 BELLEGEM
telefoon 056-21.70.97
e-mail bs.bellegem@g-o.be
website http://www.groenheuvel.be/
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Adelheid SEYNNAEVE
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Kortrijk - Menen
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 131631

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Groenweg 12 , 8510 BELLEGEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Burgemeester Felix de Bethunelaa 4_A , 8500 KORTRIJK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs