Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Berten Pilstraat 7
8980 ZONNEBEKE
telefoon 051-77.82.44
fax 051-77.89.57
e-mail info@gbsdezonnebloem.be
website http://www.gbsdezonnebloem.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Zonnebeke
directeur Wouter BALLYN
CLB Vrij CLB Ieper
Scholengemeenschap De Achthoek
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 19364

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Berten Pilstraat 7 , 8980 ZONNEBEKE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs