Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Bikschooltje
adres Bikschotestraat 107
8920 BIKSCHOTE
telefoon 051-54.54.27
fax 051-54.69.28
e-mail gbsbikschote@langemark-poelkapelle.be
website http://www.bikschooltje.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle
directeur Martine PLOUVIER
CLB Vrij CLB Ieper
Scholengemeenschap De Achthoek
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 20495

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bikschotestraat 107 , 8920 BIKSCHOTE
gewoon lager onderwijs
2. Bikschotestraat 101 , 8920 LANGEMARK-POELKAPELLE
gewoon kleuteronderwijs