Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool De Zafant
adres Koudekotstraat 5
8951 DRANOUTER
telefoon 057-44.57.64
e-mail school@dezafant.be
website http://gbschooldranouterweebly.com
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Heuvelland
directeur Ulrike Knockaert
CLB Vrij CLB Ieper
Scholengemeenschap De Achthoek
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolgingsverslag (bao)
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 20628

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Koudekotstraat 5 , 8951 DRANOUTER
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs