Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Het Open Groene Marke
adres Kalvariestraat 70
8510 MARKE
telefoon 056-21.93.54
e-mail info@hetopengroene.be
website http://www.hetopengroene.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Sammy VAN DEN HEEDE
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Kortrijk - Menen
verslagen schooljaar 2015-2016:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 2311

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kalvariestraat 70 , 8510 MARKE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs