Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Ter Molen Lauwe
adres Grote Molenstraat 113
8930 LAUWE
telefoon 056-41.30.14
fax 056-42.38.82
e-mail bs.lauwe@rago.be
website http://www.schooltermolen.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Josephine WULLEPIT
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Kortrijk - Menen
verslagen schooljaar 2015-2016:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 2329

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Grote Molenstraat 113 , 8930 LAUWE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs