Inlichtingen over de school

naam GO! methodeschool Bloei! Ledegem
adres Kortwagenstraat 2
8880 LEDEGEM
telefoon 056-50.02.60
e-mail bs.ledegem@g-o.be
website http://www.methodeschoolbloei.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur ELS FESTJENS
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Roeselare
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 2428

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kortwagenstraat 2 , 8880 LEDEGEM
gewoon kleuteronderwijs Leefschool
gewoon lager onderwijs Leefschool