Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Bellevue Izegem
adres Bellevuestraat 28
8870 IZEGEM
telefoon 051-30.66.50
fax 051-31.63.35
e-mail bs.izegem@g-o.be
website http://www.basisschool-bellevue.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Pascal COOMAN
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Roeselare
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolgingsverslag (bao)
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 2436

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bellevuestraat 28 , 8870 IZEGEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs