Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Boomgaard_Kuurne
adres Boomgaardstraat 21
8520 KUURNE
telefoon 056-71.36.53
fax 056-72.85.54
e-mail bs.kuurne@gemeenschapsonderwijs.be
website http://www.basisschoolkuurne.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Stefaan CARPENTIER
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Roeselare
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2010-2011:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2007-2008:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 2451

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Boomgaardstraat 21 , 8520 KUURNE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs