Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Regenboog Ingelmunster
adres Meulebekestraat 38
8770 INGELMUNSTER
telefoon 051-30.26.23
e-mail bs.ingelmunster@g-o.be
website http://www.regenboogingelmunster.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Evy BECQUART
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Roeselare
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 2485

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Meulebekestraat 38 , 8770 INGELMUNSTER
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs