Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Windekind Rumbeke
adres Blinde-Rodenbachstraat 44
8800 RUMBEKE
telefoon 051-20.41.93
fax 051-20.96.38
e-mail bs.rumbeke@g-o.be
website http://www.bsrumbeke.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Ann DESEINTEBEIN
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Roeselare
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 2535

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Blinde-Rodenbachstraat 44 , 8800 RUMBEKE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs