Inlichtingen over de school

naam GO! medisch pedagogisch instituut - Pottelberg Kortrijk
adres Pottelberg 5
8500 KORTRIJK
telefoon 056-22.66.86
fax 056-25.71.54
e-mail info@mpipottelberg.be
website http://www.mpipottelberg.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Johan SEGERS
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Kortrijk - Menen
verslagen schooljaar 2015-2016:
- doorlichtingsverslag (bubao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bubao)
instellingsnummer 3558

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pottelberg 5 , 8500 KORTRIJK
buitengewoon kleuteronderwijs
type 2
type 6
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 2
type 6
type 8
type 9
type basisaanbod