Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Vlier Geluwe
adres Guido Gezellestraat 91
8940 WERVIK
telefoon 056-51.29.44
fax 056.51.85.76
e-mail bsbo.geluwe@g-o.be
website http://www.devliergeluwe.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Stefanie LAHEYE
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Kortrijk - Menen
verslagen schooljaar 2015-2016:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bubao)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (bubao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bubao)
instellingsnummer 3566

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Guido Gezellestraat 91 , 8940 WERVIK
buitengewoon kleuteronderwijs
type 2
type 3
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 2
type 3
type 9
type basisaanbod