Inlichtingen over de school

naam GO! medisch pedagogisch instituut - Sterrebos Rumbeke
adres Bornstraat 52
8800 RUMBEKE
telefoon 051-22.63.19
e-mail mpi.rumbeke@g-o.be
website http://www.instituutsterrebos.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Ann HOVART
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Basisonderwijs Roeselare
verslagen schooljaar 2011-2012:
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bubao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichtingsverslag (bubao)
instellingsnummer 3574

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bornstraat 52 , 8800 RUMBEKE
buitengewoon kleuteronderwijs
type 2
type 3
type 4
type 9
buitengewoon lager onderwijs
type 1
type 2
type 3
type 4
type 8
type 9
type basisaanbod
2. Groenestraat 178 , 8800 ROESELARE
buitengewoon lager onderwijs
type basisaanbod