Inlichtingen over de school

naam GO! Atheneum Bellevue Izegem
adres Bellevuestraat 28
8870 IZEGEM
telefoon 051-30.15.44
fax 051-31.63.35
e-mail ab.izegem@telenet.be
website
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Dirk Mestdag
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap SG Roeselare-Menen
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 42374

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Bellevuestraat 28 , 8870 IZEGEM
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Hout - Metaal
2de leerjaar Latijn
beroepsvoorbereidend leerjaar Mode - Verzorging-voeding
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Latijn 1-2 -
Wetenschappen 1-2 -
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Hout
Hout 1-2 -
Personenzorg
Verzorging-voeding 1-2 -
3. Groenestraat 170 , 8800 ROESELARE
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Mechanica-elektriciteit
Basismechanica 1-2 -