Inlichtingen over de school

naam GO! Athena Campus Pottelberg 1ste graad
adres Burgemeester Felix de Bethunelaa 4
8500 KORTRIJK
telefoon 056-22.18.20
fax 056-24.56.71
e-mail info@athena-pottelberg.be
website http://www.athena-pottelberg.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Silvie Cagnie
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap SG Kortrijk
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 42515

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Burgemeester Felix de Bethunelaa 4 , 8500 KORTRIJK
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar Artistieke vorming
2de leerjaar Grieks-Latijn
beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2. Arendsstraat 62 B , 8530 HARELBEKE
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen
3. Hugo Verrieststraat 68 , 8800 ROESELARE
1ste graad
2de leerjaar Artistieke vorming