Inlichtingen over de school

naam GO! athena - campus Drie Hofsteden 1ste graad Kortrijk
adres Hugo Verriestlaan 155
8500 KORTRIJK
telefoon 056-21.40.79
fax 056-21.30.47
e-mail steven.geerolf@athena-driehofsteden.be
website http://www.athena-driehofsteden.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Steven Geerolf
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap SG Kortrijk
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 42523

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Hugo Verriestlaan 155 , 8500 KORTRIJK
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Onthaaljaar
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Haarzorg - Verzorging-voeding
2de leerjaar Handel
beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2. Guido Gezellelaan 10 , 8501 HEULE
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Bouw - Decoratie
beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal
2de leerjaar Grafische communicatie en media
2de leerjaar Mechanica-elektriciteit
2de leerjaar Techniek-wetenschappen