Inlichtingen over de school

naam GO! MSKA Roeselare
adres Hugo Verrieststraat 68
8800 ROESELARE
telefoon 051-22.62.39
fax 051-24.49.76
e-mail ms.roeselare@g-o.be
website http://www.mskaroeselare.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Mandel en Leie
directeur Fangio Hoorelbeke
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap SG Roeselare-Menen
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 42754

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Hugo Verrieststraat 68 , 8800 ROESELARE
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
Onthaaljaar
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Mechanica-elektriciteit
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de leerjaar Sociale en technische vorming
2de leerjaar Techniek-wetenschappen
2. Groenestraat 170 , 8800 ROESELARE
1ste graad
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Decoratie - Hout
beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal
beroepsvoorbereidend leerjaar Haarzorg - Verzorging-voeding
beroepsvoorbereidend leerjaar Hotel-bakkerij-slagerij
3. St.-Elisabethlaan 4 , 8660 DE PANNE
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen
4. Honzebroekstraat 23 , 8800 ROESELARE
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen