Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Ipos
adres Eekhoornlei 9
2900 SCHOTEN
telefoon 03-658.01.96
fax 03-685.59.43
e-mail ipos@tuimelaar.be
website http://www.tuimelaar.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW IPOS
directeur Elke VAN DER AUWERA
CLB Provinciaal CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 44644

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Eekhoornlei 9 , 2900 SCHOTEN
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet