Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Kleine Prins
adres Aug. Debunnestraat 15
8930 MENEN
telefoon 056-53.25.91
e-mail info@dekleineprins.be
website http://www.dekleineprins.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Basisschool De Kleine Prins
directeur Kristof CASIER
CLB Vrij CLB Leieland
Scholengemeenschap De Leiebrug
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 55855

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Aug. Debunnestraat 15 , 8930 MENEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs