site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?

Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere school Arkorum 04 Vrije Centrumschool College-Grauwzusters
adres hoofdschool Zuidstraat 33
8800 ROESELARE
telefoon 051-26.47.33
fax 051-26.47.27
e-mail lagere.college@kleinseminarie.be
website http://www.vcsr.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht ARKORUM vzw
CLB Vrij CLB Roeselare
directeur Alain VERHELST
verslagen schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 126375

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zuidstraat 33 , 8800 ROESELAREtoon op de kaart
gewoon lager onderwijs

2. Polenplein 21 , 8800 ROESELAREtoon op de kaart
gewoon lager onderwijs