site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?

Inlichtingen over de school

naam GO! freinetschool De Pluim Hoboken
adres hoofdschool Pauwenlaan 55
2660 HOBOKEN
telefoon 03-899.37.70
fax 03-899.59.89
e-mail bs.de.pluim@gmail.com
website http://www.freinetschooldepluim.be
net Gemeenschapsonderwijs
inrichtende macht GO! scholengroep Ant1gon
CLB GO! CLB Antwerpen
directeur Caroline VERFAILLIE
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 129221

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pauwenlaan 55 , 2660 HOBOKENtoon op de kaart
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet