site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?

Inlichtingen over de school

naam GO! freinetschool De Pluim Hoboken
adres hoofdschool Pauwenlaan 55
2660 HOBOKEN
telefoon 03-899.37.70
fax 03-899.59.89
e-mail bs.de.pluim@gmail.com
website http://www.freinetschooldepluim.be
net Gemeenschapsonderwijs
inrichtende macht GO! scholengroep Ant1gon
CLB GO! CLB Antwerpen
directeur Caroline VERFAILLIE
verslagen Het doorlichtingsverslag staat niet online. Vraag het op bij de bevoegde dienst.
instellingsnummer 129221

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pauwenlaan 55 , 2660 HOBOKENtoon op de kaart
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet