site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?

Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - De Spycker
adres hoofdschool Polderstraat 78
8310 SINT-KRUIS
telefoon 050-35.19.17
fax 050-37.54.42
e-mail info@despycker.be
website http://www.despycker.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht Vrije Instituten B.O.
CLB Vrij CLB Brugge(n)
directeur Johan VANDENBROUCKE
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bubao)
- verslag over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiŽne (bubao)
instellingsnummer 26435

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Polderstraat 78 , 8310 SINT-KRUIStoon op de kaart
buitengewoon lager onderwijs Type 8