site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?

Inlichtingen over het centrum

naam CVO Lethas Brussel
adres hoofdschool Landsroemlaan 126
1083 GANSHOREN
telefoon 02-420.10.26
fax 02-424.18.07
e-mail info@lethas.be
website http://www.lethas.be
consortium BruCoVo vzw, Priemstraat 53_22, 1000 BRUSSEL-STAD
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht VZW Sint-Goedele Brussel
directeur Veerle ADAMS
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichtingsverslag (cvo)
- verslag over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (cvo)
instellingsnummer 32491

Vestigingsplaatsen volwassenenonderwijs

1.Landsroemlaan 126 , 1083 GANSHORENtoon op de kaart
4.Van Overbekelaan 164 , 1083 GANSHORENtoon op de kaart
6.Jean Baptiste Vandendrieschstr. 19 , 1082 SINT-AGATHA-BERCHEMtoon op de kaart
7.Rouppeplein 16 , 1000 BRUSSEL-STADtoon op de kaart
10.de Villegaslaan 31 , 1083 GANSHORENtoon op de kaart
15.Eloystraat 80 , 1070 ANDERLECHTtoon op de kaart
16.Dokter Jacobsstraat 67 , 1070 ANDERLECHTtoon op de kaart
18.Wetstraat 95 , 1000 BRUSSEL-STADtoon op de kaart
20.Hoveniersstraat 100 , 1081 KOEKELBERGtoon op de kaart
27.Vergotesquare 43 , 1030 SCHAARBEEKtoon op de kaart
31.Ducpétiauxlaan 106 , 1060 SINT-GILLIStoon op de kaart
32.Stormstraat 2 , 1000 BRUSSEL-STADtoon op de kaart
33.Nieuwland 42 , 1000 BRUSSEL-STADtoon op de kaart
35.Verheydenstraat 39 , 1070 ANDERLECHTtoon op de kaart

aanbod secundair volwassenenonderwijs:
Studiegebied: Handel
- Boekhoudkundige bediende
Studiegebied: Informatie- en communicatietechnologie
- Informatica: toepassingssoftware
Studiegebied: Nederlands tweede taal
- Latijns schrift richtgraad 1
- Nederlands tweede taal richtgraad 1
- Nederlands tweede taal richtgraad 1
- Nederlands tweede taal richtgraad 1
- Nederlands tweede taal richtgraad 2
- Nederlands tweede taal richtgraad 2
- Nederlands tweede taal richtgraad 2
- Nederlands tweede taal richtgraad 3
- Nederlands tweede taal richtgraad 4
Studiegebied: Talen richtgraad 1 en 2
- Engels richtgraad 1
- Engels richtgraad 2
- Frans richtgraad 1
- Frans richtgraad 2
- Latijns schrift richtgraad 1
- Spaans richtgraad 1
- Spaans richtgraad 2
Studiegebied: Talen richtgraad 3 en 4
- Engels richtgraad 3
- Frans richtgraad 3
- Frans richtgraad 4

aanbod hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs:
- Boekhouden
- Informatica
- Kadopl nurs geriatrie bejaardenzorg
- Kaderopl nurs gegr psych.verpleging
- Kadopl nurs gegrad ziekhuisverpleging
- Specifieke lerarenopleiding