site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?

Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs Groenlaar Reet
adres hoofdschool Predikherenhoevestraat 31
2840 REET
telefoon 03-888.40.16
fax 03-888.70.64
e-mail bsbo.reet@g-o.be
website http://www.groenlaar.be
net Gemeenschapsonderwijs
inrichtende macht GO! scholengroep Rivierenland
CLB GO! CLB Rivierenland Boom
directeur Ronny Verbeek
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bubao)
- verslag over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiŽne (bubao)
instellingsnummer 3384

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Predikherenhoevestraat 31 , 2840 REETtoon op de kaart
buitengewoon kleuteronderwijs Type 2, Type 4
buitengewoon lager onderwijs Type 2, Type 4

2. Cederlaan 1 , 2630 AARTSELAARtoon op de kaart
buitengewoon lager onderwijs Type 2, Type 4

3. Rozenlaan 50 , 2840 RUMSTtoon op de kaart
buitengewoon kleuteronderwijs Type 2, Type 4
buitengewoon lager onderwijs Type 1, Type 8

4. Dirkputstraat 428 , 2850 BOOMtoon op de kaart
buitengewoon lager onderwijs Type 1

5. Wirixstraat 56 , 2845 NIELtoon op de kaart
buitengewoon lager onderwijs Type 8