site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?

Inlichtingen over de school

naam Edward Poppe-Instituut
adres hoofdschool Rommelsweg 8
9980 SINT-LAUREINS
telefoon 09-379.92.21
fax
e-mail epi-directie@telenet.be
website http://www.episintlaureins.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
inrichtende macht VZW Edward Poppe-Instituut
CLB Vrij CLB Meetjesland
directeur Karien Willems
verslagen schooljaar 2009-2010:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 38125

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Rommelsweg 8 , 9980 SINT-LAUREINStoon op de kaart
1ste graad:
- 1ste leerjaar A
- 1ste leerjaar B
- beroepsvoorbereidend leerjaar Kantoor en verkoop - Verzorging-voeding
- 2de leerjaar Latijn
- 2de leerjaar Moderne wetenschappen
- 2de leerjaar Techniek-wetenschappen