site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?

Inlichtingen over de school

naam GO! atheneum Mortsel
adres hoofdschool Mechelsesteenweg 194
2640 MORTSEL
telefoon 03-449.88.93
fax 03-449.57.53
e-mail ka.mortsel@g-o.be
website http://www.kamortsel.be
net Gemeenschapsonderwijs
inrichtende macht GO! scholengroep KLA4
CLB GO! CLB Lier
directeur Jessie Feyen
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 40972

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Mechelsesteenweg 194 , 2640 MORTSELtoon op de kaart
1ste graad:
- 1ste leerjaar A
- 2de leerjaar Grieks-Latijn
- 2de leerjaar Latijn
- 2de leerjaar Moderne wetenschappen
- 2de leerjaar Topsport
2de en 3de graad aso :2de graad3de graad
Algemeen secundair onderwijs
- Economie1-2
- Economie-moderne talen1-2
- Economie-wetenschappen1-2
- Grieks-Latijn1-2
- Humane wetenschappen1-21-2
- Latijn1-2
- Latijn-moderne talen1-2
- Latijn-wetenschappen1
- Latijn-wiskunde2
- Moderne talen-wetenschappen1-2
- Moderne talen-wiskunde2
- Wetenschappen1-2
- Wetenschappen-wiskunde1-2
Sport
- Sportwetenschappen1-21-2
2de en 3de graad tso :2de graad3de graad
Toerisme
- Toerisme1-21-2