site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?
Onderwijsaanbod Vlaanderen: basisonderwijs

Basisonderwijs: kleuteronderwijs en lager onderwijs

Gewoon basisonderwijs

De meeste kinderen gaan naar het gewoon basisonderwijs.

Vind een school: selecteer je gemeente, provincie, postcode in een lijst van:

In de faciliteitengemeenten kan je ook naar een Franstalige school gaan die onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid valt. En in de Waalse gemeente Komen bestaat een Nederlandstalige school.


Buitengewoon basisonderwijs

Kinderen die speciale hulp nodig hebben door een handicap of door ernstige leer- of opvoedingsmoeilijkheden, kunnen terecht in het buitengewoon basisonderwijs.