site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?
Onderwijsaanbod Vlaanderen: buitengewoon basisonderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Kinderen die speciale hulp nodig hebben door een handicap of door leer- of opvoedingsmoeilijkheden, kunnen terecht in het buitengewoon basisonderwijs.

Het buitengewoon basisonderwijs is ingedeeld in 8 types, volgens de handicap of moeilijkheid van de kinderen:

  • Type 1: licht mentale handicap
  • Type 2: matig of ernstig mentale handicap
  • Type 3: ernstige emotionele of gedragsproblemen
  • Type 4: lichamelijke handicap
  • Type 5: kinderen in een ziekenhuis of in een preventorium
  • Type 6: visuele handicap
  • Type 7: auditieve handicap
  • Type 8: ernstige leerstoornissen

Binnen het buitengewoon basisonderwijs vind je lagere scholen en basisscholen (dat zijn scholen die kleuteronderwijs en lager onderwijs inrichten). Voor type 1 en type 8 bestaat geen kleuteronderwijs.

Alle scholen met buitengewoon basisonderwijs. Selecteer zelf op een (deel)gemeente, postcode, provincie.

Meest nabije school

In het buitengewoon onderwijs heb je recht op (gratis) leerlingenvervoer als je kiest voor de meest nabije ‘vrijekeuzeschool’: dat is de meest nabije school uit het onderwijsnet waar jij voor kiest.

Bereken de afstand opstapplaats – school vanaf je woning en bekijk voor welke scholen je kind recht heeft op leerlingenvervoer.