site van de Vlaamse overheid: onderwijsaanbod, waar kan ik wat studeren?
Onderwijsaanbod Vlaanderen: secundair onderwijs

Secundair onderwijs

Voltijds gewoon secundair onderwijs

De meeste jongeren gaan na het basisonderwijs naar het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Je kan op 3 manieren naar een school zoeken:


Leren en werken

Wil je leren op school combineren met leren op een werkplek, dan kan je vanaf de leeftijd van 15 of 16 jaar overstappen naar het stelsel van leren en werken.


Buitengewoon secundair onderwijs

Jongeren die speciale hulp nodig hebben door een handicap of door ernstige leer- of gedragsproblemen, kunnen terecht in het buitengewoon secundair onderwijs.