Opleidingen volwassenenonderwijs in het studiegebied fotografie