Opleidingen volwassenenonderwijs in het studiegebied ict-technieken