Leerlingenaantallen basis- en secundair onderwijs - schooljaren 2008-2015

De Excel-bestanden hieronder bevatten alle gegevens om de leerlingenaantallen op te zoeken voor de scholen van het basis- en het secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 tot en met 2015-2016. Voor het gebruik van deze tabellen is kennis van Excel of een vergelijkbaar programma gewenst.

Meer duiding bij de gebruikte termen vind je via deze link.

Tabellen

Inhoud

Elke tabel bevat de volgende gegevens:

 • Schooljaar
 • Koepel
 • Schoolnummer
 • Naam school
 • GON-school
 • GOK-school
 • Scholengemeenschap
 • Schoolbestuur
 • Type vestigingsplaats
 • Fusigemeente hoofdvestigingsplaats
 • Straatnaam vestigingsplaats
 • Huisnummer vestigingsplaats
 • Bus vestigingsplaats
 • Postnummer vestigingsplaats
 • Deelgemeente vestigingsplaats
 • Fusiegemeente vestigingsplaats
 • Hoofdstructuur
 • Graad lager onderwijs
 • Graad secundair onderwijs
 • Leerjaar
 • A- of B-stroom
 • Onderwijsvorm
 • Okan cluster
 • Type buitengewoon onderwijs
 • Aantal inschrijvingen
ÔĽŅ