SchoolkostenSchoolkosten. Kostenbeheersing in het onderwijs

De Vlaamse overheid investeert fors in het onderwijs om tegelijk de kwaliteit te verzekeren en de kosten voor de gezinnen te beperken.

Lees meer over kostenbeheersing in

Maak je sterk tegen armoede op school
Tips voor schooldirecties en leerkrachten om de schoolkosten te beheersen en om te communiceren met kwetsbare gezinnen
Netwerk tegen Armoede 19 november 2012