Shared Top Border

Functiebeperkingen en leerstoornissen - De Examencommissie secundair onderwijs

Kandidaten met specifieke onderwijsbehoeften?

De Examencommissie houdt rekening met kandidaten met specifieke onderwijsbehoeften. Daarom voorzien we examenfaciliteiten die voor kandidaten met een functiebeperking en/of een leerstoornis een wereld van verschil kunnen betekenen.

Faciliteiten zijn redelijke aanpassingen of ondersteunende maatregelen die het behalen van een getuigschrift en/of diploma helpen mogelijk maken.

Kandidaten die fysiek niet in staat zijn om examen af te leggen op een van de vaste locaties, kunnen een aanvraag doen voor een examen op afstand of proctorexamen. Het systeem is enkel mogelijk voor digitale en mondelinge examens.

Uiteraard moet er een gegronde reden zijn: een langdurig verblijf in het buitenland of een ernstig medisch probleem.

Doe een aanvraag met dit formulier

 

Welke ondersteunende maatregelen bieden we aan?

Bij elk examen met ondersteuning:

 • krijg je extra tijd.
 • mag je oordopjes gebruiken. (zelf mee te brengen)

Afhankelijk van je functiebeperking of leerstoornis kan je zelf nog maximaal 3 andere ondersteunende maatregelen kiezen.

Examenlocaties

 • Digitale schriftelijke examens vinden plaats in een lokaal met afgeschermde zitplaatsen.
 • Schriftelijke examens vinden plaats in een apart examenlokaal.
 • Mondelinge examens vinden plaats in een lokaal met maximum 1 andere kandidaat en 2 examinatoren.

Functiebeperkingen

Volgende functiebeperkingen komen in aanmerking voor ondersteunende maatregelen.

Aandachtstekortstoornis

Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal;
 • vergroten examenkopij (A3);
 • gebruik PC (met spellingscontrole);
 • examen nakijken in functie van niet ingevulde vragen;
 • concentratiehoek.
Mondelinge examens
 • extra tijd;
 • apart examenlokaal;
Digitale examens
 • extra tijd;
 • Groot computerscherm (24 inch);
 • Examen laten nakijken i.f.v. niet ingevulde vragen.

ASS = autisme, autistische stoornis, syndroom van Asperger, PDD-NOS, atypisch autisme, aan autisme verwante stoornis, pervasieve ontwikkelingsstoornis

Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal;
 • vergroten examenkopij (A3);
 • gebruik PC (met spellingscontrole);
 • examen nakijken in functie van niet ingevulde vragen;
 • concentratiehoek.
Mondelinge examens
 • extra tijd;
 • apart examenlokaal;
Digitale examens
 • extra tijd;
 • Groot computerscherm (24 inch);
 • Examen laten nakijken i.f.v. niet ingevulde vragen.

Zoals:

 • tic-stoornissen;
 • aan een middel gebonden stoornissen;
 • schizofrenie en andere psychotische stoornissen;
 • stemmingsstoornissen;
 • depressieve episode;
 • manische episode;
 • depressieve stoornis;
 • bipolaire stoornis;
 • dysthyme stoornis;
 • angststoornissen;
 • paniekstoornis zonder agorafobie;
 • paniekstoornis met agorafobie;
 • agorafobie zonder paniekstoornis;
 • specifieke fobie;
 • gegeneraliseerde angststoornis;
 • sociale fobie;
 • obsessief-compulsieve stoornis;
 • somatoforme stoornissen;
 • nagebootste stoornissen;
 • dissociatieve stoornissen;
 • seksuele stoornissen en genderidentiteitstoornissen;
 • eetstoornissen;
 • stoornissen in de impulsbeheersing;
 • aanpassingstoornissen;
 • persoonlijkheidstoornissen;
Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal;
 • vergroten examenkopij (A3);
 • gebruik PC (met spellingscontrole);
 • examen nakijken in functie van niet ingevulde vragen;
 • concentratiehoek.
Mondelinge examens
 • extra tijd;
 • apart examenlokaal;
Digitale examens
 • extra tijd;
 • Groot computerscherm (24 inch);
 • Examen laten nakijken i.f.v. niet ingevulde vragen.
Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten;
 • apart examenlokaal;
 • vergroten examenkopij (A3);
 • gebruik PC (met spellingscontrole);
 • examen nakijken in functie van niet ingevulde vragen.
Mondelinge examens
 • extra tijd;
 • apart examenlokaal;
Digitale examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal (24 inch);
 • examen laten nakijken in functie van niet ingevulde vragen.

Zoals:

 • tumorale aandoeningen;
 • aandoeningen van bloed, bloedvormende organenen immunologisch systeem;
 • endocriene, nutritionele en metabole aandoeningen;
 • aandoeningen van het zenuwstelsel;
 • aandoeningen van het hart- en bloedvatenstelsel;
 • aandoeningen van het ademhalingsstelsel;
 • aandoeningen van het spijsverteringsstelsel;
 • aandoeningen van de huid en het subcutaan weefsel;
 • aandoeningen van het bot, de spieren en het bindweefsel;
 • aandoeningen van het genito-urinair stelsel;
 • congenitale aandoeningen;
 • een chronische ziekte niet opgenomen in de lijst maar waarvan de impact op schoolse activiteiten duidelijk is;
Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal;
 • gebruik PC (met spellingscontrole);
Mondelinge examens
 • extra tijd;
 • apart examenlokaal;
Digitale examens
 • extra tijd;

Zoals:

 • Functie-uitval van gewrichten, beenderen, spier en bewegingsfuncties (specificeer);
 • andere.
Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten;
 • apart examenlokaal;
 • vergroten examenkopij (A3);
 • gebruik PC (met spellingscontrole);
 • examen nakijken in functie van niet ingevulde vragen.
Mondelinge examens
 • extra tijd;
 • apart examenlokaal;
Digitale examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal (24 inch);
 • examen laten nakijken in functie van niet ingevulde vragen.

Zoals:

 • een gecorrigeerde gezichtsscherpte kleiner dan of gelijk aan 3/10 voor het beste oog;
 • één of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50% van de centrale zone van 30% beslaan of die het gezichtsveld concentrisch verkleinen tot minder dan 20%;
 • een volledige altitudinale hemianopsie , een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie (subjectieve instabiliteit van het gezichtsveld);
 • een ernstige gezichtsstoornis (zoals: visuele agnosie, verwaarlozing van een lichaamshelft, ontbreken van discriminatie figuur/achtergrond...) die voortvloeit uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie (CVI);
 • een visuele problematiek die niet terug te brengen is tot één van bovenstaande criteria, maar waarvan de impact op schoolse activiteiten duidelijk is en geattesteerd wordt.
Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal;
 • vergroten examenkopij (A3);
 • SPRINT (voorleessoftware: oortjes zelf mee te brengen);
 • KURZWEIL 3000 (voorleessoftware: oortjes zelf mee te brengen);
 • WODY (voorleessoftware; oortjes zelf mee te brengen);
 • gebruik PC;
Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal;
Digitale examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • Groot computerscherm (24 inch)
 • SPRINT (voorleessoftware)
 • KURZWEIL 3000 (voorleessoftware)
 • WODY (voorleessoftware)

Zoals:

 • gehoorverlies voor tonen: een gemiddeld gehoorverlies voor de frequenties 500, 1000 en 2000 Hz;
 • verminderd spraakverstaan.
Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal.
Mondelinge examens
 • extra tijd;
 • apart examenlokaal.
Digitale examens
 • extra tijd (30 minuten);

Zoals:

 • Uitval van/op stem- en spraakfuncties;
 • Een stoornis in de ontwikkeling van de taalvorm, taalinhoud en taalgebruik;
Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal;
Mondelinge examens
 • extra tijd;
 • apart examenlokaal;
Digitale examens
 • extra tijd (30 minuten);

Leerstoornissen

Volgende leerstoornissen komen in aanmerking voor ondersteunende maatregelen.

Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal;
 • gebruik rekenmachine;
 • gebruik pc;
Mondelinge examens
 • extra tijd;
 • apart examenlokaal;
Digitale examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • Groot computerscherm (24 inch);
Schriftelijke examens
 • extra tijd (30 minuten);
 • apart examenlokaal;
 • vergroten examenkopij (A3);
 • SPRINT (voorleessoftware: oortjes zelf mee te brengen);
 • KURZWEIL 3000 (voorleessoftware: oortjes zelf mee te brengen);
 • WODY (voorleessoftware)
 • gebruik pc (met spellingscontrole);
Mondelinge examens
 • extra tijd;
 • apart examenlokaal;
Digitale examens
 • extra tijd;
 • Groot computerscherm (24 inch);
 • SPRINT (voorleessoftware);
 • KURZWEIL 3000 (voorleessoftware);
 • WODY (voorleessoftware)

Hoe verkrijg ik ondersteunende maatregelen?

Schrijf je in op het EC-platform en geef aan dat je een zorgdossier indient. Stuur daarna de gevraagde attesten op.

Bij functiebeperkingen worden volgende attesten aanvaard:

Bij leerstoornissen worden volgende attesten aanvaard:

 • Een gemotiveerd CLB-verslag.
 • Een verslag afgeleverd door een erkend expertisecentrum.

Wanneer deze attesten door ons zijn aanvaard, kan je inschrijven voor examens met ondersteuning.

naar boven

© AHOVOKS | Sitemap | Medewerkers | Vacatures | Contact

Laatst gewijzigd op: 06/06/2016