Shared Top Border

Slagen, deliberatie en vrijstellingen - De Examencommissie secundair onderwijs

Slagen

Als je 50% voor alle vakken behaalt, ben je geslaagd voor een studierichting en behaal je het getuigschrift of het diploma secundair onderwijs.

Als je voor bepaalde vakken een onvoldoende behaalde kan je in aanmerking komen voor een deliberatie. De deliberatieregels vind je hieronder.

Deliberatie

Wat zijn de deliberatieregels?

 • Voor elk A-vak moet je minstens 50% behalen. Een A-vak wordt nooit gedelibereerd.
 • Voor B-vakken mag je een tekort behalen, onder bepaalde voorwaarden:
  Voorwaarden tekort B-vakken:
 • Het totaal aantal punten dat je tekort hebt, mag niet meer bedragen dan het aantal B-vakken van de studierichting. Het aantal B-vakken bepaalt het aantal buispunten.

  Bijvoorbeeld:

  Voor een studierichting met 6 A-vakken en met 5 B-vakken mag je in totaal 5 punten tekort (= buispunten) halen. Tijdens de infosessie krijg je nog een paar concrete voorbeelden.


 • Een vrijstelling voor een B-vak geeft geen recht op een buispunt.
 • Je mag slechts voor 3 B-vakken een tekort hebben.

Voldoe je aan deze voorwaarden, dan maken we je officiële getuigschrift of diploma klaar. Het getuigschrift of diploma wordt bij het begin van elke maand aangetekend naar jouw adres verstuurd.

Vrijstellingen

Als je in een andere onderwijsinstelling een studiebewijs, een deelattest of -certificaat van het volwassenenonderwijs, een getuigschrift of diploma behaalde, dan kan je vrijstellingen aanvragen voor één of meer vakken uit een studierichting.

Werkervaring, buitenlandse opleidingen of opleidingen door privébedrijven komen niet in aanmerking voor vrijstellingen.

Hoe vraag je een vrijstelling aan?

 • Woon een infosessie bij en kies een studierichting op het EC-platform.
 • Stel een vrijstellingsdossier samen
 • Scan een kopie van je studiebewijs, deelattest, -certificaat, getuigschrift of diploma in. Je studiebewijs moet een stempel van de uitreikende school bevatten en mag maximum 7 jaar oud zijn (uitgezonderd het diploma secundair onderwijs)
 • Dien je vrijstellingsdossier online in via het EC-platform.

 

Hoe kan je een vrijstellingsdossier indienen?

Online

Via het EC-platform kan je een vrijstellingsdossier indienen.

 • Je scant een kopie van het studiebewijs, deelattest, - certificaat, getuigschrift of diploma in. (met stempel van de uitrekende school).

 

Hoe stel je een vrijstellingsdossier samen?

 • Je voegt een kopie van het studiebewijs, deelattest, -certificaat, getuigschrift of diploma toe. (met stempel van de uitreikende school)
 • Heb je een C-attest behaald in het tweede leerjaar van de derde graad aso/tso/kso of in het derde leerjaar van de derde graad bso? Voeg dan volgende documenten toe:
  • het jaarrapport (met stempel van de uitreikende school)
  • de beslissing van de klassenraad (met stempel van de uitreikende school)
  • het studiebewijs oriënteringsattest C. (met stempel van de uitreikende school)
 • Heb je een C-attest behaald in een onderwijsinstelling van de Franse of de Duitstalige Gemeenschap? Voeg dan volgende documenten toe:
  • het jaarrapport (met stempel van de uitreikende school)
  • de beslissing van de klassenraad (met stempel van de uitreikende school)
  • het studiebewijs oriënteringsattest C (met stempel van de uitreikende school)
  • het leerplan of -programma (met stempel van de uitreikende school)
naar boven

© AHOVOKS | Sitemap | Medewerkers | Vacatures | Contact

Laatst gewijzigd op: 06/06/2016