Shared Top Border

Nieuws over de Examencommissie secundair onderwijs

Maart 2017

Vacature: coördinator toetsing

De coördinator toetsing van de Examencommissie leidt een team van vakverantwoordelijken en examinatoren die samen vorm geven aan alle examenprogramma's. Hij of zij heeft een duidelijke visie op hoe je kwaliteitsvolle examens kan afnemen, zet de lijnen uit voor de praktische aanpak en volgt vernieuwingen op het vlak van toetsen op de voet. Hij of zij heeft oog voor de missie van de Examencommissie en vertegenwoordigt de Examencommissie op externe fora.

Word jij de nieuwe coördinator?

Voel je je aangesproken en heb jij ervaring met toetsontwikkeling en toetspraktijken? Geef je graag leiding aan een team? Bekijk de volledige vacature en solliciteer voor 19 maart 2018.

 

Januari 2017

Allemaal tegelijk examens plannen niet mogelijk op EC-platform

De Examencommissie neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het EC-platform zo snel mogelijk weer normaal functioneert. Kandidaten kunnen al een hele tijd niet of nauwelijks examens plannen. Ze houden het platform constant in de gaten en gaan heel vaak online. Dat is heel terecht. Het bewijst dat de Examencommissie heel wat gemotiveerde kandidaten heeft.

Hoe meer mensen tegelijk inloggen, hoe groter de kans dat er problemen ontstaan. We willen dat alle kandidaten zo snel mogelijk weer kunnen plannen, maar moeten enkele maatregelen nemen. We zetten de planning opnieuw open maar niet voor iedereen tegelijk. Het is de enige manier om overbelasting te voorkomen.

Geleidelijke toegang tot het EC-platform

We hebben de kandidaten in groepen verdeeld die we geleidelijk toegang geven tot het platform. De verdeling van de groepen is gebaseerd op het aantal kandidaten per studierichting. En op het aantal examens dat kandidaten in die groepen nog moeten plannen.

We geven geen exacte uren door maar laten kandidaten per groep toe tot het platform, afhankelijk van de drukte die ze kunnen veroorzaken. We beginnen met groep 1. Als het vlot loopt laten we groep 2 toe en tenslotte groep 3. Het kan tot morgen duren voor alle kandidaten weer kunnen plannen.

  • Groep 1: alle kandidaten uit de eerste graad, tweede graad, kandidaten uit de derde graad aso en kso
  • Groep 2: kandidaten uit de derde graad tso
  • Groep 3: Kandidaten uit de derde graad bso

We hopen dat de problemen nu snel van de baan zijn en bieden nogmaals onze oprechte excuses aan. 

 

Een nieuwe aanpak voor bso

Op 1 maart 2017 wijzigen we het aanbod aan studierichtingen voor de derde graad bso. We geven ook een hele nieuwe inhoud aan de specifieke vakken van de studierichtingen.

We willen met de nieuwe examenprogramma’s beter aansluiten bij de arbeidsmarkt. Kandidaten zullen meer dan vroeger moeten bewijzen dat ze competenties hebben verworven waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen in een reële werkomgeving. Ze zullen hun praktijkervaring moeten bewijzen, een portfolio samenstellen en een assessment doorlopen.

De studierichting Kantoor wordt als eerste aangepast. Kandidaten kunnen vanaf 1 maart 2017 kiezen tussen het nieuwe examenprogramma voor Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer of voor de nieuwe studierichting Kantoor/Logistiek.

De studierichtingen Organisatiehulp/Organisatieassistentie en Publiciteitsgrafiek/Publiciteit en illustratie verdwijnen op 1 maart uit ons aanbod. Na de infosessie van 23 februari kunnen kandidaten niet meer inschrijven voor deze studierichtingen.

Hoewel we op 1 maart starten met de nieuwe studierichtingen, krijgen kandidaten die nu al bezig zijn in de derde graad bso tot eind december 2018 de tijd om hun studierichting af te werken. Vanaf 1 januari 2019 kan je enkel nog examens afleggen in de nieuwe studierichtingen Kantoor Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer en Kantoor/Logistiek.

 

EC-platform offline maar niet gehackt

Het EC-platform is onbereikbaar door technische problemen. In tegenstelling tot geruchten die circuleren, is het platform niet gehackt. Kandidaten mogen gerust zijn dat er op geen enkele manier is ingebroken in de achterliggende databank. Er zijn geen gegevens gestolen of gewijzigd.

De problemen zijn veroorzaakt door een overbelasting van het platform toen de nieuwe examenplanning online kwam. We hopen dat het platform in de loop van volgende week opnieuw beschikbaar is. Blijf de examenplanning volgen via de website of contacteer 1700.

Bekijk de examenplanning voor de komende dagen:

 

Technische problemen EC-platform

Het EC-platform is tijdelijk niet beschikbaar. We hebben technische problemen. Dat is vooral vervelend voor kandidaten die de komende dagen examen hebben. Daarom kunnen kandidaten de planning voor de komende dagen tijdelijk raadplegen via onze website. We geven de vakken, de locatie en de tijdstippen door. Is die informatie onvoldoende, dan kan de kandidaat bellen naar het gratis nummer 1700. De medewerkers van 1700 beschikken over een volledige planning en kunnen elke kandidaat persoonlijk verder helpen.

Voor andere vragen moeten kandidaten even geduld hebben tot de technische problemen opgelost zijn. Ze stellen nu best geen vragen over examenresultaten, het plannen van examens, het inschrijven voor een infosessie of een inzage van een examen.

We doen er alles aan om het EC-platform zo snel mogelijk weer online te hebben en vragen begrip voor de tijdelijke problemen.

 

December 2016

Competentiegericht evalueren

Met de hervormingsplannen in bso staat competentiegericht evalueren hoog op onze agenda. Vanaf 2018 leggen kandidaten niet langer een reeks examens af voor de specifieke vakken van de studierichting, maar testen we hun competenties met een portfolio, criteriumgericht interview en een assessment.

Team toetsing organiseerde alvast een interne studiedag om te bekijken of we klaar zijn voor deze nieuwe aanpak. In de voormiddag schetste professor Katrien Struyven van de VUB een algemeen kader over het evalueren van competenties. In de namiddag gingen we met de nodige kritische zin aan de slag met onze eigen examens. Via een screeninginstrument onderzochten we in welke mate de principes van competentiegericht evalueren al vervat zitten in onze examens. Dat gaf op het einde van de dag een duidelijk beeld van mogelijke actiepunten.

Wij je meer weten over het assessment? Lees wat het is, waarom we overschakelen op een assessment en wie eraan zal deelnemen.

 

Europees colloquium over taalexamens

De Examencommissie nam op 7 december deel aan het colloquium Ensuring quality in language testing and assessment: the contribution of the CEFR in Graz. Het ging uit van het European Centre for Modern Languages (EMCL) van de Raad van Europa.

De deelnemers maakten de balans op van het toetsen van talen volgens het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Ze debatteerden over het effect van het Manual for Relating Language Examinations to the CEFR. Een handboek dat ook de Examencommissie als leidraad gebruikt. Maar ook over de RELANG training and consultancy, waar de Examencommissie eveneens aan heeft deelgenomen.

Het programma was nadrukkelijk gericht op ontwikkelaars van nationale curricula en examens moderne vreemde talen. De focus lag op vragen en uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden bij het ontwikkelen en beoordelen van taalexamens. Enkele concrete casussen uit diverse Europese contexten kwamen aan bod. Ze werden verder uitgediept door een expertenpanel, maar ook door de deelnemers tijdens de open vragenrondes. Lees het volledige verslag

 

April 2016

Examens in het buitenland

De Examencommissie, Flanders Investment & Trade (FIT), Departement Internationaal Vlaanderen (DiV) en Buitenlandse Zaken (BZ) ondertekenden bij de aanvang van 2016 een protocol waardoor het voor Vlaamse kandidaten die langdurig in het buitenland verblijven mogelijk wordt om deel te nemen aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs.

Een strikte procedure werd uitgewerkt, zodat betrokken kandidaten onder toezicht van het personeel in de lokalen van FIT, DiV of BZ examen kunnen afleggen.

Als er geen kantoor van FIT of DiV beschikbaar is, zal het examen in een consulaat of ambassade plaatsvinden, weliswaar onder volgende voorwaarden:

  1. Het betreft een kandidaat die een examen wil afleggen in een land buiten Europa.
  2. Buitenlandse Zaken heeft expliciet toestemming gegeven voor de afname van het examen.
  3. De kandidaat vergoedt alle kosten voor organisatie van het examen (lokaal, toezicht, ...)

Deze regeling zal gehanteerd worden voor schriftelijke en mondelinge examens (via Skype). Voor praktijkexamens zal de kandidaat zich alsnog moeten aanbieden op een nader te bepalen locatie in België.

Tegelijkertijd experimenteert de Examencommissie met een andere piste waarbij de kandidaat die langdurig in het buitenland verblijft thuis examen kan afleggen dat op afstand gescreend en gemonitord wordt door een externe organisatie. Dit systeem is enkel mogelijk voor digitale examens.

 

Oktober 2015

Indexering inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 1 november 2015 bedraagt het inschrijvingsgeld per studierichting 31 euro in plaats van 30 euro.

 

September 2015

Examencommissie wint de hoofdprijs voor haar zorgbeleid

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen reikt jaarlijks een prijs uit voor goede praktijkvoorbeelden rond het omgaan met leerproblemen. Het netwerk ging na hoe de Examencommissie secundair onderwijs dagdagelijks omgaat met jongeren en volwassenen met leerproblemen, hoe ze op een creatieve manier leermiddelen aanwenden, hoe betrokken het team is, welke professionaliseringskansen benut worden,... Het zorgbeleid van de Examencommissie werd genomineerd en sleepte de hoofdprijs in de wacht!

Het viel de jury op hoe enthousiast medewerkers van de Examencommissie omgingen met het zorgbeleid en hoe groot hun inzet is.

De bedoeling van Netwerk Leerproblemen is de goede praktijkvoorbeelden op het vlak van leerproblemen te stimuleren. Goede voorbeelden kunnen immers inspirerend werken.

 

Beschikbaarheid resultaten

Wie examens aflegt via de Examencommissie secundair onderwijs, moet rekening houden met een maand wachttijd tussen het afleggen van het examen en het bekendmaken van de resultaten. Diploma's worden enkel op de eerste werkdag van de maand uitgereikt.

Het is voor de Examencommissie niet mogelijk om resultaten sneller beschikbaar te stellen of diploma's eerder uit te reiken.

 

Examencommissie organiseert geen herexamens

In verschillende media verschenen artikels over de Examencommissie secundair onderwijs waarin werd gezegd dat vijfdejaars met een C-attest herexamen kunnen doen bij de Examencommissie om alsnog naar het volgende jaar over te gaan. Vanaf 1 september 2015 kan de toelatingsklassenraad van een school leerlingen die in het voltijds secundair onderwijs een oriënteringsattest B of C hebben behaald omwille van tekorten toch toelaten als ze in een andere vorm van regulier onderwijs (volwassenenonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of via de Examencommissie bepaalde opleidingsonderdelen met vrucht beëindigd hebben.

De Examencommissie organiseert echter geen herexamens. De examens van de Examencommissie gaan over de leerstof van een volledige graad. Wie in het 5e jaar een C-attest behaalde en voor de niet-geslaagde vakken een examen bij de Examencommissie wil afleggen, moet hiervoor dus ook de leerstof van het 6e jaar beheersen. De Examencommissie heeft een beperkt aanbod aan studierichtingen waarvoor je examens kan afleggen. Bekijk hier het aanbod.

Om deel te kunnen nemen moet je eerst een infosessie volgen. Daarna kan je inschrijven volgens beschikbaarheid van de examens. Elk examen wordt minstens 5 keer per jaar georganiseerd. Als je bij de Examencommissie geslaagd bent voor de vakken waarvoor je op school een tekort had, kan de toelatingsklassenraad je toelaten tot het 6e jaar.

 

December 2014

Examinatoren gezocht

De Examencommissie is permanent op zoek naar nieuwe medewerkers zoals examinatoren, correctoren en toezichters. Lees meer

 

Examencommissie te gast bij Radio 1

Op 17 december was de Examencommissie te gast in de studio van het radio 1 programma Hautekiet.

De Examencommissie krijgt elk jaar meer en meer kandidaten over de vloer. Is het een goede zaak dat de examencommissie zo succesvol is, of net niet? Wat zijn de voor- en nadelen van het systeem? Welke leerlingen kiezen voor de Examencommissie? Bart Bellon, coördinator van de Examencommissie, gaf uitleg in de studio van Hautekiet.

Beluister hier de uitzending

 

Digitale examens

Vanaf 15 oktober 2014 verlopen de examens van de eerste graad digitaal. De kandidaten leggen de examens af op pc.

Vanaf 2015 zullen er geleidelijk meer examens digitaal worden aangeboden voor alle graden en studierichtingen.

Meer informatie over de digitale examens.

 

 

naar boven

© AHOVOKS | Sitemap | Medewerkers | Vacatures | Contact

Laatst gewijzigd op: 06/06/2016