Shared Top Border

Nieuws over de Examencommissie secundair onderwijs

December 2016

Competentiegericht evalueren

Met de hervormingsplannen in bso staat competentiegericht evalueren hoog op onze agenda. Vanaf 2018 leggen kandidaten niet langer een reeks examens af voor de specifieke vakken van de studierichting, maar testen we hun competenties met een portfolio, criteriumgericht interview en een assessment.

Team toetsing organiseerde alvast een interne studiedag om te bekijken of we klaar zijn voor deze nieuwe aanpak. In de voormiddag schetste professor Katrien Struyven van de VUB een algemeen kader over het evalueren van competenties. In de namiddag gingen we met de nodige kritische zin aan de slag met onze eigen examens. Via een screeninginstrument onderzochten we in welke mate de principes van competentiegericht evalueren al vervat zitten in onze examens. Dat gaf op het einde van de dag een duidelijk beeld van mogelijke actiepunten.

Wij je meer weten over het assessment? Lees wat het is, waarom we overschakelen op een assessment en wie eraan zal deelnemen.

 

Europees colloquium over taalexamens

De Examencommissie nam op 7 december deel aan het colloquium Ensuring quality in language testing and assessment: the contribution of the CEFR in Graz. Het ging uit van het European Centre for Modern Languages (EMCL) van de Raad van Europa.

De deelnemers maakten de balans op van het toetsen van talen volgens het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Ze debatteerden over het effect van het Manual for Relating Language Examinations to the CEFR. Een handboek dat ook de Examencommissie als leidraad gebruikt. Maar ook over de RELANG training and consultancy, waar de Examencommissie eveneens aan heeft deelgenomen.

Het programma was nadrukkelijk gericht op ontwikkelaars van nationale curricula en examens moderne vreemde talen. De focus lag op vragen en uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden bij het ontwikkelen en beoordelen van taalexamens. Enkele concrete casussen uit diverse Europese contexten kwamen aan bod. Ze werden verder uitgediept door een expertenpanel, maar ook door de deelnemers tijdens de open vragenrondes. Lees het volledige verslag

 

Mei 2016

Staking 31/05/2016

De Examencommissie laat alle geplande examens doorgaan, ondanks de aangekondigde stakingen. Ook op vrijdag 24 juni gaan de examens door.

 

Studiedag 2/06/2016

De Examencommissie secundair onderwijs organiseert op 2 juni 2016 voor de derde keer een studiedag voor doorverwijzers. Het doel van deze studiedag is om alle mogelijke doorverwijzers te informeren over de werking van de Examencommissie. Een aantal specifieke thema's worden dieper toegelicht, zodat je als doorverwijzer voldoende tools hebt om een leerling, een student, een cursist, ... te informeren. Inschrijven kan tot 30 mei.

 

April 2016

Examens in het buitenland

De Examencommissie, Flanders Investment & Trade (FIT), Departement Internationaal Vlaanderen (DiV) en Buitenlandse Zaken (BZ) ondertekenden bij de aanvang van 2016 een protocol waardoor het voor Vlaamse kandidaten die langdurig in het buitenland verblijven mogelijk wordt om deel te nemen aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs.

Een strikte procedure werd uitgewerkt, zodat betrokken kandidaten onder toezicht van het personeel in de lokalen van FIT, DiV of BZ examen kunnen afleggen.

Als er geen kantoor van FIT of DiV beschikbaar is, zal het examen in een consulaat of ambassade plaatsvinden, weliswaar onder volgende voorwaarden:

 1. Het betreft een kandidaat die een examen wil afleggen in een land buiten Europa.
 2. Buitenlandse Zaken heeft expliciet toestemming gegeven voor de afname van het examen.
 3. De kandidaat vergoedt alle kosten voor organisatie van het examen (lokaal, toezicht, ...)

Deze regeling zal gehanteerd worden voor schriftelijke en mondelinge examens (via Skype). Voor praktijkexamens zal de kandidaat zich alsnog moeten aanbieden op een nader te bepalen locatie in België.

Tegelijkertijd experimenteert de Examencommissie met een andere piste waarbij de kandidaat die langdurig in het buitenland verblijft thuis examen kan afleggen dat op afstand gescreend en gemonitord wordt door een externe organisatie. Dit systeem is enkel mogelijk voor digitale examens.

 

Januari 2016

Examens 06/01 en 07/01

Alle examens op 06/01/2016 en 07/01/2016 gaan door.

 

November 2015

Examens vanaf 30/11/2015

Alle examens gaan opnieuw door vanaf maandag 30/11/2015.

 

Examens op 25 - 26 -27 november afgelast

In tegenstelling tot eerdere berichten vandaag, gaan de examens in Brussel op 25, 26 en 27 november niet door omwille van het dreigingsniveau. De Examencommissie plant zo snel mogelijk vervangende examens.

 

Infosessie en examens in Brussel op 24/11 afgelast

Door de terreurdreiging gaat de infosessie van 24 november niet door. Ook de examens in Brussel worden afgelast.

 

Examens in Brussel afgelast op 23/11

Door de terreurdreiging gaan de examens in Brussel (Anderlecht, Concience en Boudewijn) op 23/11 niet door! Alle kandidaten krijgen uiteraard hun examenbeurt terug. Meer info over wanneer de examens kunnen worden ingehaald volgt later.

 

Oktober 2015

Indexering inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks geïndexeerd. Vanaf 1 november 2015 bedraagt het inschrijvingsgeld per studierichting 31 euro in plaats van 30 euro.

 

September 2015

Examencommissie wint de hoofdprijs voor haar zorgbeleid

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen reikt jaarlijks een prijs uit voor goede praktijkvoorbeelden rond het omgaan met leerproblemen. Het netwerk ging na hoe de Examencommissie secundair onderwijs dagdagelijks omgaat met jongeren en volwassenen met leerproblemen, hoe ze op een creatieve manier leermiddelen aanwenden, hoe betrokken het team is, welke professionaliseringskansen benut worden,... Het zorgbeleid van de Examencommissie werd genomineerd en sleepte de hoofdprijs in de wacht!

Het viel de jury op hoe enthousiast medewerkers van de Examencommissie omgingen met het zorgbeleid en hoe groot hun inzet is.

De bedoeling van Netwerk Leerproblemen is de goede praktijkvoorbeelden op het vlak van leerproblemen te stimuleren. Goede voorbeelden kunnen immers inspirerend werken.

 

Beschikbaarheid resultaten

Wie examens aflegt via de Examencommissie secundair onderwijs, moet rekening houden met een maand wachttijd tussen het afleggen van het examen en het bekendmaken van de resultaten. Diploma's worden enkel op de eerste werkdag van de maand uitgereikt.

Het is voor de Examencommissie niet mogelijk om resultaten sneller beschikbaar te stellen of diploma's eerder uit te reiken.

 

Examencommissie organiseert geen herexamens

In verschillende media verschenen artikels over de Examencommissie secundair onderwijs waarin werd gezegd dat vijfdejaars met een C-attest herexamen kunnen doen bij de Examencommissie om alsnog naar het volgende jaar over te gaan. Vanaf 1 september 2015 kan de toelatingsklassenraad van een school leerlingen die in het voltijds secundair onderwijs een oriënteringsattest B of C hebben behaald omwille van tekorten toch toelaten als ze in een andere vorm van regulier onderwijs (volwassenenonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of via de Examencommissie bepaalde opleidingsonderdelen met vrucht beëindigd hebben.

De Examencommissie organiseert echter geen herexamens. De examens van de Examencommissie gaan over de leerstof van een volledige graad. Wie in het 5e jaar een C-attest behaalde en voor de niet-geslaagde vakken een examen bij de Examencommissie wil afleggen, moet hiervoor dus ook de leerstof van het 6e jaar beheersen. De Examencommissie heeft een beperkt aanbod aan studierichtingen waarvoor je examens kan afleggen. Bekijk hier het aanbod.

Om deel te kunnen nemen moet je eerst een infosessie volgen. Daarna kan je inschrijven volgens beschikbaarheid van de examens. Elk examen wordt minstens 5 keer per jaar georganiseerd. Als je bij de Examencommissie geslaagd bent voor de vakken waarvoor je op school een tekort had, kan de toelatingsklassenraad je toelaten tot het 6e jaar.

 

December 2014

Examinatoren gezocht

De Examencommissie is permanent op zoek naar nieuwe medewerkers zoals examinatoren, correctoren en toezichters. Lees meer

 

Examencommissie te gast bij Radio 1

Op 17 december was de Examencommissie te gast in de studio van het radio 1 programma Hautekiet.

De Examencommissie krijgt elk jaar meer en meer kandidaten over de vloer. Is het een goede zaak dat de examencommissie zo succesvol is, of net niet? Wat zijn de voor- en nadelen van het systeem? Welke leerlingen kiezen voor de Examencommissie? Bart Bellon, coördinator van de Examencommissie, gaf uitleg in de studio van Hautekiet.

Beluister hier de uitzending

 

Oktober 2014

Stakingen najaar 2014

Alle geplande examens in 2014 gaan door, ook tijdens aangekondigde stakingen. Op 15 december zijn er geen examens gepland.

Indien je niet aanwezig bent op een examen door de staking, dan verwachten we een wettiging van je afwezigheid binnen de 7 dagen na het examen.

 

Digitale examens

Vanaf 15 oktober 2014 verlopen de examens van de eerste graad digitaal. De kandidaten leggen de examens af op pc.

Vanaf 2015 zullen er geleidelijk meer examens digitaal worden aangeboden voor alle graden en studierichtingen.

Meer informatie over de digitale examens.

 

Juni 2014

Jaarverslag 2013

Bekijk het jaarverslag 2013 van de Examencommissie secundair onderwijs.

 

Mei 2014

Sluiting secretariaat 30/05/2014

Het secretariaat van de Examencommissie zal op 30 mei 2014 gesloten zijn.

 

Update EC-platform

Op dinsdag 6/5 vindt er een update van het EC-platform plaats. Tussen 16u en 18u is het platform daardoor niet toegankelijk. Vanaf 18u is het platform alleen toegankelijk via volgende nieuwe link: kandidaat.ecplatform.be.

 

Maart 2014

Sluiting secretariaat 1/05/2014

Het secretariaat van de Examencommissie zal op 2 mei 2014 gesloten zijn.

 

Februari 2014

Vernieuwde website

De website van de Examencommissie secundair onderwijs heeft een inhoudelijke en visuele update gekregen.

Vanaf nu kan je alle relevante informatie over de Examencommissie terugvinden in de rubriek De Examencommissie. De rubriek is opgedeeld in 8 verschillende thema's:

 1. Algemene informatie
 2. Getuigschrift en diploma
 3. Ons aanbod
 4. Inschrijven
 5. EC-platform
 6. Slagen, deliberatie en vrijstellingen
 7. Functiebeperkingen en leerstoornissen
 8. Werken bij de Examencommissie

Ook de infosessies, veelgestelde vragen, de examenlocaties zijn bijgewerkt.

 

naar boven

© AHOVOKS | Sitemap | Medewerkers | Vacatures | Contact

Laatst gewijzigd op: 06/06/2016