Voorwoord

Beste lezer,

In dit jaarverslag bieden we je informatie aan over de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het secundair onderwijs.

Inmiddels ben je gewend geraakt aan ons digitaal jaarverslag. Opnieuw vullen wij tekst en uitleg aan met cijfermateriaal en foto’s.

De Examencommissie wordt permanent uitgedaagd om mee te evolueren met de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en de nieuwe uitdagingen binnen AKOV. Kritische analyse, zelfevaluatie en bijsturing blijven aan de orde.

Op 1 oktober 2013 vierde de Examencommissie de eerste verjaardag van het EC-platform en van de grondige inhoudelijke en structurele hervorming. Voor het eerst kunnen we hierover dus relevante elementen voorstellen, zij het met de nodige nuances. Wellicht is een ruimere observatieperiode nodig voor de verzameling van betrouwbaar statistisch materiaal, waaraan mogelijk belangrijke conclusies verbonden worden.

Naast de rubriek blikvangers vind je in dit jaarverslag cijfermateriaal waaruit alvast mag blijken dat heel wat burgers de weg naar de Examencommissie secundair onderwijs vinden.

 

Bart Bellon
Coördinator

Marleen Roggeman
Afdelingshoofd