Resultaten

Doorlooptijd behalen diploma / getuigschrift

Gemiddeld deed een kandidaat die in 2013 zijn getuigschrift of diploma behaalde er ongeveer 10 maanden over, nadat hij de verplichte infosessie had bijgewoond.

5 weken na de infosessie schreef de kandidaat zich in voor een studierichting, gemiddeld 7 weken later legde hij zijn eerste examen af.

Mannen behaalden hun diploma iets sneller dan vrouwen.

Behaalde diploma’s / getuigschriften

Uitgereikte studiebewijzen door de Examencommissie in 2013:

  • 13 getuigschriften 1e graad
  • 32 getuigschriften 2e graad
  • 678 diploma’s secundair onderwijs

Meer dan de helft van de uitgereikte diploma’s waren diploma’s bso (359).

Slaagpercentage / vak / onderwijsvorm / graad

Van alle examens die door de Examencommissie werden afgenomen, waren er 61% waarop de kandidaat minstens 50% van de punten behaalde.

Wanneer we het slaagpercentage per afgelegd examen per onderwijsvorm bekijken, dan zien we dat het hoogste percentage in het bso werd behaald, gevolgd door kso en tso. De onderwijsvorm aso was de enige waar men op minder dan de helft van de afgelegde examens slaagde.

Per graad lag het slaagpercentage in de 1e graad hoger dan gemiddeld, in de 2e graad was dit lager. In de 3e graad was het slaagpercentage exact even hoog als gemiddeld.

Voor de hele examencommissie
    Geslaagd Niet geslaagd % geslaagd
    14244 9153 61%
Per graad
  Graad nummer Geslaagd Niet geslaagd % geslaagd
  1 270 95 74%
  2 806 574 58%
  3 13105 8413 64%
  0 - Bedrijfsbeheer 63 71 47%
Per onderwijsvorm
  Onderwijsvorm Geslaagd Niet geslaagd % geslaagd
  A 270 95 74%
  aso  2665 2840 48%
  bso 8493 4033 68%
  kso 162 86 65%
  tso 2591 2028 56%
Terug naar boven