Shared Top Border

Veelgestelde vragen over de Examencommissie secundair onderwijs

Antwoord

Is er een deliberatie?

Ja. De eerste dag van elke maand is er een deliberatie voor iedereen die alle vakken van een studierichting heeft afgelegd of hiervoor werd vrijgesteld.

Een deliberatie is enkel mogelijk voor B-vakken. In het examenreglement vind je de slaagregels terug.

In het EC-platform zie je via een kleurcode of het behaalde resultaat in aanmerking kan komen voor een deliberatie:

  • rood: onvoldoende en kan niet meer worden opgehaald. Je moet dit examen opnieuw afleggen.
  • oranje: onvoldoende maar kan gedelibereerd worden, het maximum aantal buispunten of buisvakken is nog niet overschreden.
  • paars: onvoldoende, het maximum aantal buispunten of maximum aantal buisvakken is overschreden: je moet minstens één examen opnieuw doen.

Wat is een A-vak?

Een A-vak is een vak waarvoor je minstens 50% moet behalen om te kunnen slagen.

Een A-vak wordt nooit gedelibereerd.

Wat is een B-vak?

Een B-vak is een vak waarvoor je een tekort mag behalen. Je mag echter voor niet meer dan 3 B-vakken een tekort hebben. Het totaal aantal punten tekort mag niet meer bedragen dan het aantal B-vakken van de studierichting. Let op, als je een vrijstelling hebt voor een B vak, dan telt dit B-vak niet mee voor het aantal buispunten.

Voorbeeld: Als een studierichting 6 A-vakken en 5 B-vakken heeft, dan mag je maximum 5 punten tekort hebben en dit over maximum 3 B-vakken gespreid.

Je kiest als kandidaat zelf hoe deze tekorten gespreid zijn en over welke B-vakken. Als je op de eerste dag van de maand in aanmerking komt voor het diploma, word je automatisch gedelibereerd.

Wanneer en hoe worden de resultaten bekend gemaakt?

De resultaten worden per vak bekend gemaakt binnen de maand na het examen. Deze resultaten kunnen geraadpleegd worden via het platform van de Examencommissie. Je kan je resultaten raadplegen via het EC-platform.

Als je een examen meerdere keren hebt afgelegd, dan kan je, via het groene kruisje voor het vak, je puntenhistoriek raadplegen.

Alle resultaten worden op 100 bekend gemaakt. Als een vak uit meerdere delen bestaat, dan staat de weging van ieder onderdeel beschreven in de vakfiche.

Staat er niets in de vakfiche, dan wegen alle onderdelen even zwaar door. Voorbeeld: Nederlands bestaat uit een schriftelijk en mondeling examen. Het mondelinge examen telt voor 40% van de punten, het schriftelijke voor 60% van de punten.

Moet ik aangeven voor welke vakken ik gedelibereerd wil worden?

Neen. De deliberatie is een geautomatiseerd proces. De eerste werkdag van de maand is er een deliberatie voor iedere kandidaat die alle vakken heeft afgelegd of hiervoor werd vrijgesteld.

naar boven

© AHOVOKS | Sitemap | Medewerkers | Vacatures | Contact

Laatst gewijzigd op: 06/06/2016