Shared Top Border

Veelgestelde vragen over de Examencommissie secundair onderwijs

Antwoord

Wat moet ik doen voor ik een examen afleg?

Meld je voor ieder examen met een geldig identiteitsbewijs aan op het secretariaat of aan de ontvangstbalie. Je wordt dan geregistreerd en je ontvangt een toegangssticker voor het examen. Zonder deze sticker krijg je geen toegang tot het examenlokaal.

Controleer vooraf je vakfiche zodat je alle benodigdheden kan meebrengen naar het examen (bv. atlas, rekenmachine, tekengerief, ...).

Hoe verlopen de examens?

Het examenverloop kan je raadplegen in de vakfiches op de website en op het EC-platform.

Er zijn schriftelijke examens, mondelinge examens, praktijkexamens, digitale examens en assessments.

Meld je voor ieder examen met een geldig identiteitsbewijs aan op het secretariaat of aan de ontvangstbalie. Je wordt dan geregistreerd en je ontvangt een toegangssticker voor het examen. Zonder deze sticker krijg je geen toegang tot het examenlokaal.

Controleer vooraf je vakfiche zodat je alle benodigdheden kan meebrengen naar het examen (bv. atlas, rekenmachine, tekengerief, ...).

Wat breng ik mee naar het examen?

  • Je identiteitskaart of een ander geldig identiteitsbewijs
  • Schrijfgerief

Voor bepaalde vakken is er specifiek materiaal nodig (bv. rekenmachine, tekenmateriaal, atlas, ...). Controleer vooraf de vakfiche zodat je alle benodigdheden kan meebrengen naar het examen. Wie dit materiaal niet bijheeft op het examen, kan dit niet lenen van de Examencommissie of een andere kandidaat. Je legt het examen dan af zonder het noodzakelijke materiaal.

Waar gaan de examens door?

Op de website vind je een wegbeschrijving naar alle examenlocaties.

Via het EC-platform vind je per examen terug op welke locatie en / of in welk lokaal het doorgaat.

Hoeveel examenbeurten heb ik per vak?

In principe heb je een onbeperkt aantal beurten.

Je kan maximum 3 keer per jaar hetzelfde examen afleggen. Als je bijvoorbeeld het examen de eerste keer op 17 november aflegt, dan kan je nog 2 keer hetzelfde examen afleggen tot 16 november het daaropvolgende jaar. Ben je dan nog niet geslaagd, dan krijg je het daaropvolgende jaar opnieuw 3 beurten.

Alle examens zijn volzet, wat nu?

De Examencommissie streeft ernaar om voor elk vak minstens één keer om de twee maanden een examen te organiseren. Als een bepaald vak snel volzet is, dan bekijkt de Examencommissie of er extra examens gepland kunnen worden.

De Examencommissie kan niet ingaan op vragen van individuele kandidaten om een extra examen in te lassen, omdat dit om de een of andere reden beter in hun planning past. Er worden dus geen examens op aanvraag georganiseerd.

Wat moet ik doen als ik afwezig was op een examen?

Je hoeft je afwezigheid voor een examen niet te wettigen. Je verliest wel een examenbeurt voor dit vak.

Wat moet ik doen als ik te laat ben op een examen?

Er wordt niemand meer toegelaten tot het examen na het voorziene startuur. Kom je binnen het half uur na het startuur, dan krijg je de status te laat.

Deze status kan je maximum drie keer per kalenderjaar krijgen. Vanaf de vierde keer verlies je een beurt voor dit vak.

Op 1 januari van het volgende jaar krijg je opnieuw drie mogelijkheden om te laat te komen binnen het half uur.

Wat doe ik als ik ziek ben op de dag van het examen?

Je hoeft je afwezigheid voor een examen niet te wettigen. Je verliest wel een examenbeurt voor dit vak.

Kan ik mijn examen inkijken?

Na publicatie van de resultaten heb je de mogelijkheid om je examen in te kijken.

Schrijf je je in voor een inzagemoment op het EC-platform. Je kan een inzage krijgen tot het einde van de 2e maand die volgt op de maand waarin de resultaten op het EC-platform werden gepubliceerd. Na deze termijn kan er geen inzage meer georganiseerd worden.

Bijvoorbeeld: de resultaten voor het vak geschiedenis worden op 14 april gepubliceerd. Er is inzage mogelijk tot en met 30 juni.

Het inzagerecht is een individueel recht. Dit wil zeggen dat enkel de betrokken kandidaat, eventueel vergezeld door zijn begeleider, zijn eigen examen kan raadplegen. Per inzagemoment kan je maximum 3 examens inkijken waarvoor je niet slaagde.

Zijn er examens toegankelijk voor derden?

Neen, enkel de kandidaat wordt toegelaten tot het examenlokaal.

Kan ik mijn examen inkijken?

Na publicatie van de resultaten heb je de mogelijkheid om je examen in te kijken.

Schrijf je je in voor een inzagemoment op het EC-platform. Je kan een inzage krijgen tot het einde van de 2e maand die volgt op de maand waarin de resultaten op het EC-platform werden gepubliceerd. Na deze termijn kan er geen inzage meer georganiseerd worden.

Bijvoorbeeld: de resultaten voor het vak geschiedenis worden op 14 april gepubliceerd. Er is inzage mogelijk tot en met 30 juni.

Het inzagerecht is een individueel recht. Dit wil zeggen dat enkel de betrokken kandidaat, eventueel vergezeld door zijn begeleider, zijn eigen examen kan raadplegen. Per inzagemoment kan je maximum 3 examens inkijken waarvoor je niet slaagde.

Worden er examens tijdens de schoolvakanties georganiseerd?

Ja, er worden examens georganiseerd tijdens de schoolvakanties.

Er worden geen examen georganiseerd tussen:

  • Kerstmis en nieuwjaar
  • 15 juli en 15 augustus

Worden er examens tijdens de weekends of buiten de kantooruren georganiseerd?

In principe worden er geen examens georganiseerd tijdens de weekends of buiten de kantooruren. In uitzonderlijke gevallen eindigt een examen buiten de kantooruren.

Is er een dresscode voor de examens?

Neen. We verwachten wel een net en verzorgd voorkomen.

Kan ik me opnieuw inschrijven voor een examen waarvoor ik reeds geslaagd ben?

Ja. Indien je een hoger resultaat wilt behalen, dan kan je een examen opnieuw afleggen.

Let wel op, het laatst behaalde resultaat blijft geldig.

naar boven

© AHOVOKS | Sitemap | Medewerkers | Vacatures | Contact

Laatst gewijzigd op: 06/06/2016