Shared Top Border

Veelgestelde vragen over de Examencommissie secundair onderwijs

Antwoord

Ik heb een B of C-attest. Heb ik recht op vrijstellingen?

Enkel kandidaten met een C-attest die examens afleggen voor de derde graad komen in aanmerking voor vrijstellingen.

Dien een vrijstellingsdossier in via het EC-platform. Voeg een kopie van het studiebewijs, deelattest, -certificaat, getuigschrift of diploma toe.

Het studiebewijs moet een stempel bevatten van de uitreikende school en mag maximum 7 jaar oud zijn.

Heeft het aanvragen van vrijstellingen verdere gevolgen?

Ja. Je wordt vrijgesteld van het examen voor alle vakken waarvoor je een vrijstelling kreeg. Bij de deliberatie wordt enkel rekening gehouden met de examens die je aflegde via de Examencommissie.

Als je een vrijstelling krijgt voor een B-vak, dan verlies je een buispunt per vrijgesteld B-vak.

Voorbeeld:
Een studierichting bestaat uit 13 vakken, 6 A-vakken en 7 B-vakken. Je bent vrijgesteld voor 3 B-vakken. Je hebt recht op 4 buispunten in dit voorbeeld. Deze buispunten kunnen nog steeds over 3 vakken gespreid worden.

Ik ben ingeschreven voor een examen waarvoor ik een vrijstelling heb aangevraagd. Dit examen vindt binnenkort plaats. Wat moet ik doen?

Zolang je in het EC-platform geen melding hebt gekregen over je vrijstellingen, heeft de vrijstellingscommissie er nog geen beslissing over genomen.

Als je ingeschreven bent voor een examen waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd, dan moet je ofwel aan het examen deelnemen ofwel je terug uitschrijven voor het examen en de toekenning van de vrijstelling afwachten.

naar boven

© AHOVOKS | Sitemap | Medewerkers | Vacatures | Contact

Laatst gewijzigd op: 06/06/2016