Leren en werken

Op 8 juli 2008 nam het Vlaams Parlement een nieuw decreet aan betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.

Het stelsel van leren en werken heeft betrekking op:

  • de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (CDO);
  • de centra voor deeltijdse vorming (CDV);
  • de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, i.e. de leertijd binnen Syntra.

Opzet van het nieuwe stelsel is:

  • het voltijds engagement voor zoveel mogelijk jongeren realiseren, met behoud van de meersporigheid;
  • de afstemming tussen het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd en de deeltijdse vormingen vergroten;
  • een traject op maat van elke jongere aanbieden;
  • elke jongere een volwaardige kwalificatie aanreiken.

Op deze website vindt u alle info over dit nieuwe stelsel van leren en werken.

De regelgeving vindt u terug op de site Edulex: omzendbrief SO/2008/08 van 8 augustus 2008: stelsel van leren en werken