Studie-informatiedagen

Elk jaar organiseren de centra voor leerlingenbegeleiding en het Departement Onderwijs en Vorming in de vijf Vlaamse provincies studie-informatiedagen (SID-in).

Laatstejaars secundair onderwijs maken er kennis met de brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Zo helpen we die leerlingen in hun studie- of beroepskeuze.

In vier van de vijf provincies (niet in Limburg) bieden we naast het aanbod opleidingen hoger onderwijs ook informatie over een aantal beroepssectoren. Zo kunnen ook jongeren die nit verder studeren er terecht met vragen over de inhoud van beroepen, over mogelijke tewerkstelling en verdere opleiding in bedrijven en organisaties.

De beroepeninformatie is ook interessant voor jongeren die wl verder studeren. Zeker in tijden van crisis is het ook voor hen handig om weten welke opleiding het beste voorbereidt op een bepaald beroep, en in welke beroepssectoren ze terecht kunnen met een bepaald diploma.
Jongeren bevraagd

Tijdens de SID-in 2013 gaven meer dan 800 laatstejaars leerlingen hun mening over de SID-in en over andere initiatieven en sites voor studie- en beroepskeuze.

Vind de resultaten van de bevraging

Inschrijven voor klassikaal bezoek Sid-in post-it