School- en studietoelagen: voorwaarden, aanvragen, veelgestelde vragen, ... - site van de Vlaamse overheid
Partners
U bent hier: Onderwijs en Vorming > School- en studietoelagen > DAFintermediair

DAFintermediair 2016-2017

DAF is de korte benaming voor Digitaal Aanvraagformulier.
Een DAFintermediair kan samen met een burger een school- of studietoelage digitaal aanvragen zonder dat de aanvrager zelf de PINcode van zijn of haar e-id moet kennen. Beveiligd aanmelden (met e-id of federaal token) door de intermediair is voldoende.

Het grote voordeel van dit project is de tijdswinst bij de behandeling van de aanvraag. De burger kan sneller een toelage krijgen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om het dossier digitaal op te volgen en de aanvrager bij te staan als deze problemen heeft, bijvoorbeeld als hij of zij vragen heeft bij onze brieven of brieven van ons is kwijtgeraakt.


Wie komt hiervoor in aanmerking?

Elke organisatie (publiekrechtelijk rechtspersoon) kan als intermediair optreden in het kader van het Digitale Aanvraagformulier (DAF) Studietoelagen.