Tijdelijk onderwijs aan huis

Tijdelijk onderwijs aan huisTijdelijk onderwijs aan huis voor zieke kinderen

Is een leerling ziek of slachtoffer van een ongeval? Dan kan een leraar van de school van het kind thuis komen lesgeven,
of naar het ziekenhuis.