Het toelatingsexamen arts en tandarts 2016

Iedereen die zich wil inschrijven voor de opleiding tot arts of tandarts, of voor een opleidingsonderdeel ervan, moet geslaagd zijn voor het toelatingsexamen.

Alle informatie rond het toelatingsexamen arts & tandarts 2016 vind je terug in de rubriek het toelatingsexamen.

Eerste examenmoment 04/07/2017

Het eerste examen vind plaats op dinsdag 4 juli 2017

 

Tweede examenmoment 29/08/2017

Het tweede examen vind plaats op dinsdag 29 augustus 2017

 

Nieuws

Data toelatingsexamen arts en tandarts 2017

Het toelatingsexamen arts en tandarts vindt dit jaar plaats op dinsdag 4 juli 2017 en dinsdag 29 augustus 2017.

Meer info over het examen in 2017 volgt in de loop van januari.

 

Bijkomende deliberatie op 23 september 2016 van toelatingsexamen arts en tandarts augustus 2016

Op 23 september 2016 heeft de examencommissie opnieuw beraadslaagd over de resultaten van het toelatingsexamen arts en tandarts van 30 augustus 2016. Er bleek immers een probleem te zijn met vraag 3 van wiskunde en vraag 27 van de stilleestekstproef uit het augustusexamen. Bijgevolg heeft de examencommissie beslist om deze twee vragen te neutraliseren. Conform artikel 39 uit het werkingsreglement gebeurt dit door aan alle deelnemers van het augustusexamen het maximale punt voor elke geneutraliseerde vraag toe te kennen.

Het persbericht van 23 september 2016

 

Inzage

Vanaf dit jaar kan je je antwoordbladen online inkijken. Je moet je hiervoor inschrijven tussen woensdag 7 september en zondag 11 september. Als je je hebt ingeschreven voor de inzage, kan je tussen maandag 12 september en woensdag 21 september je antwoordbladen inkijken. De examenvragen met correcte antwoorden worden vanaf maandag 12 september gepubliceerd op deze website.

Let op: je moet per sessie (juli / augustus) een aanvraag doen.

Resultaten van de tweede sessie van het toelatingsexamen arts en tandarts 2016

Op dinsdag 30 augustus 2016 vond het 40ste toelatingsexamen arts & tandarts van de Vlaamse Gemeenschap plaats. Na deliberatie zijn er 560 deelnemers geslaagd wat neerkomt op en slaagpercentage van 14,5%.

Lees het volledige persbericht.

Informatie toelatingsexamen arts en tandarts 2016

De website van het toelatingsexamen arts en tandarts is volledig aangepast aan de editie van 2016. Het toelatingsexamen arts en tandarts vindt dit jaar plaats op dinsdag 5 juli en dinsdag 30 augustus. Meer informatie vind je bij de verschillende onderdelen op de website.

Let op: bepaalde informatie wordt pas later aangevuld. Dit staat ook telkens vermeld op de website.

De infobrochure Het toelatingsexamen arts en tandarts 2016 is eveneens vernieuwd. Je kan de brochure hier digitaal bekijken.

 

Examenvragen toelatingsexamens 2015 online

De examenvragen van beide examensessies van het toelatingsexamen arts en tandarts 2015 kan je hier raadplegen. Deze examenvragen geven een beeld hoe vragen kunnen worden gesteld.

Dit is slechts een greep uit de leerstof die kan worden bevraagd. Voor de totale leerstof moet je het leerstofoverzicht 2016 raadplegen dat in de loop van januari 2016 op de website zal worden geplaatst.

Nieuw in 2016

Het examen bestaat uit 120 vragen: 60 vragen voor KIW en 60 vragen voor IVV. Het aantal vragen per onderdeel blijft dus ongewijzigd. Wel is er een verschil in de planning van het examen:

  • KIW deel 1 (voormiddag): 40 vragen. 10 vragen per wetenschappelijke discipline (wiskunde, fysica, chemie en biologie).
  • KIW deel 2 (namiddag): 20 vragen. 5 vragen per wetenschappelijke discipline (wiskunde, fysica, chemie en biologie).

Het onderdeel IVV komt aan bod in de namiddag na het onderdeel KIW.

Het examen zal een half uur langer duren dan vorig jaar. Het start om 9.30 uur in plaats van 10 uur.

De inzage gebeurt vanaf dit jaar digitaal (uitgezonderd de communicatieproef).

Uitgebreide informatie vind je terug op de website en in het werkingsreglement.


Het toelatingsexamen arts en tandarts 2016, toegelicht in 15 vragen

Download de PDF-versie van de brochure Het toelatingsexamen arts en tandarts 2016.

Veelgestelde vragen

In de rubriek veelgestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen rond het toelatingsexamen gebundeld, in 5 verschillende thema's.

naar boven
Laatst gewijzigd op: 02/12/2016