Volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Informatie voor cursisten, centra en personeel
Volwassenenonderwijs


Opleidingsaanbod en centra

Wat biedt het volwassenonderwijs?

Opleidingen op verschillende niveaus

Het volwassenenonderwijs biedt je de mogelijkheid opleidingen te volgen op verschillende niveaus:

Basiseducatie

De basiseducatie richt zich tot wie een basisvorming nodig heeft zoals lezen, schrijven, rekenen of andere basisvaardigheden. Basiseducatie wordt georganiseerd door de Centra voor Basiseducatie.

Secundair volwassenenonderwijs

Het secundair volwassenenonderwijs biedt een brede waaier van opleidingen aan.
Het wordt georganiseerd door de Centra voor Volwassenenonderwijs.
Hiertoe behoort ook het studiegebied algemene vorming. Dat is de nieuwe naam voor het vroegere tweedekansonderwijs.

Hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs biedt beroepsgerichte opleidingen aan die kunnen leiden tot het diploma van gegradueerde. Deze opleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor.
De opleidingen worden georganiseerd door de Centra voor Volwassenenonderwijs.

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleidingen vervangen de vroegere g.p.b.-opleiding (het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid) of d-cursus en leiden tot het diploma van leraar.

Modulair onderwijs en gecombineerd onderwijs

Modulair onderwijs

Het volwassenenonderwijs wordt modulair georganiseerd. De leerstof wordt onderverdeeld in een aantal kleine pakketten of modules. Een module kan op verschillende ogenblikken van het schooljaar starten. Hierdoor kan je
- zelf het studiepakket samenstellen.
- zelf de duur van je studie bepalen.

Contactonderwijs en gecombineerd onderwijs

De modules kunnen georganiseerd worden in contactonderwijs of in gecombineerd onderwijs. Bij contactonderwijs worden alle lessen in het centrum gegeven. Bij gecombineerd onderwijs wordt een deel van de module in de klas gegeven en een deel van de module kan zelfstandig verwerkt worden, thuis of in een open leercentrum.

naar boven

 

Welke opleidingen kan ik volgen?

Overzicht van alle opleidingen

Alle opleidingen in de Centra voor Basiseducatie

In de Centra voor Volwassenenonderwijs kan je terecht voor:

Alle opleidingen in de Centra voor Volwassenenonderwijs

 

Waar kan ik een opleiding volgen?

Adressen van centra

Alle Centra voor Volwassenenonderwijs

Alle Centra voor Basiseducatie

naar boven

 

Welke studiebewijzen of diploma's kan ik behalen in het Volwassenenonderwijs?

Je kan verschillende soorten studiebewijzen behalen in het volwassenenonderwijs:

Je kan geen bachelor-diploma behalen via het volwassenenonderwijs. Het  hoger beroepsonderwijs situeert zich tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen.

Wens je na het volgen van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs alsnog een bachelordiploma te behalen, dan moet je een bacheloropleiding aan een hogeschool volgen. Je kan op basis van je vooropleiding in het volwassenenonderwijs vrijstelling van opleidingsonderdelen vragen, zodat je via een verkorte opleiding het bachelordiploma kan behalen.

 

Is een huidig graduaatsdiploma afgeleverd door een CVO gelijkwaardig aan een huidig professioneel bachelordiploma?

Neen. Het graduaatsdiploma dat men kan behalen in het hoger beroepsonderwijs aan een CVO situeert zich tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen.

Wens je na het volgen van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs alsnog een bachelordiploma te behalen, dan moet je een bacheloropleiding aan een hogeschool volgen. Je kan op basis van je vooropleiding in het volwassenenonderwijs vrijstelling van opleidingsonderdelen vragen, zodat je via een verkorte opleiding het bachelordiploma kan behalen.

 

Hoe een diploma secundair onderwijs behalen via de Centra voor Volwassenenonderwijs?

Algemene vorming - tweedekansonderwijs

In de Centra voor Volwassenenonderwijs kan je via verschillende wegen een diploma secundair onderwijs behalen:

- of je volgt een van de volgende opleidingen van het studiegebied algemene vorming of het vroegere tweedekansonderwijs:

Centra voor Volwassenenonderwijs waar je het studiegebied algemene vorming kan volgen.

- of je combineert de opleiding 'aanvullende algemene vorming' van het studiegebied algemene vorming met een een 'diplomagerichte' opleiding van een ander studiegebied in het secundair volwassenenonderwijs.

Raadpleeg de lijst van de ‘diplomagerichte’ opleidingen (word, 3 p.).

De Centra voor Volwassenenonderwijs die deze 'diplomagerichte' opleidingen organiseren, vind je via het overzicht van
alle opleidingen in de Centra voor Volwassenenonderwijs.

- of je volgt een van bovenvermelde 'diplomagerichte' opleidingen in het geval je al een diploma secundair onderwijs hebt behaald voor een andere opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het studiegebied algemene vorming moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent. Indien jouw inschrijving plaats vindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

naar boven

 

Hoe het diploma van leraar behalen via de Centra voor Volwassenenonderwijs?

Specifieke lerarenopleiding

Wil je graag les geven in het onderwijs en heb je een basisdiploma en/of beroepservaring maar nog geen diploma van leraar?

Dan kan je een specifieke lerarenopleiding volgen bij de Centra voor Volwassenenonderwijs. De specifieke lerarenopleidingen vervangen sinds 1 september 2007 de vroegere g.p.b.-opleiding (het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid) of d-cursus en leiden tot het diploma van leraar.

De specifieke lerarenopleiding is een opleiding van 60 studiepunten, waarvan de praktijkcomponent 30 studiepunten bedraagt.

De praktijkcomponent van de specifieke lerarenopleiding wordt in de vorm van preservicetraining, inservicetraining of beide georganiseerd. Met preservicetraining wordt bedoeld dat je de praktijkcomponent vervult zonder een statutaire relatie met een centrum, instelling of school maar als stage tijdens de opleiding. Onder inservicetraining wordt verstaan dat je de praktijkcomponent vervult als een personeelslid van een centrum, instelling of school. De inservicetraining wordt ook wel de leraar-in-opleidingsbaan of LIO-baan genoemd.

Voor praktische informatie kan je terecht bij de
Centra voor Volwassenenonderwijs die de specifieke lerarenopleidingen organiseren.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot een specifieke lerarenopleiding moet je in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs of – in afwachting van een brugprogramma – een toelatingsproef afleggen.

 naar boven

 

Een opleiding Nederlands tweede taal volgen?

Als je een cursus Nederlands tweede taal (NT2) wil of moet volgen, kan je best eerst langslopen bij het Huis van het Nederlands in jouw regio. Afhankelijk van je voorkennis zal het Huis van het Nederlands je doorverwijzen naar de opleiding die het best bij je past. De Huizen organiseren zelf geen opleidingen, maar verwijzen door naar de onderwijsinstellingen waar ze mee samenwerken: Centra voor Volwassenenonderwijs, Centra voor Basiseducatie of Universitaire Talencentra.

Het volgen van een cursus NT2 kan een voorwaarde zijn

 

Andere opleidingsmogelijkheden binnen de volwasseneneducatie

Ter informatie geven we ook een overzicht van de andere opleidingsmogelijkheden binnen de volwasseneneducatie (zie rubriek 'verwante info').   

Raadpleeg de website Word wat je wil voor het gezamenlijke aanbod van de Centra voor Basiseducatie, de Centra voor Volwassenenonderwijs, de academies voor deeltijds kunstonderwijs, de hogescholen en universiteiten, de opleidingscentra van VDAB, SYNTRA Vlaanderen en de organisaties van het sociaal-cultureel volwassenenwerk Socius.

 naar boven