site van de Vlaamse overheid: weddeninfo onderwijspersoneel

Barema van de bedrijfsvoorheffing door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming